Psykologutredningens ställning på psykologutbildningen

-hur kan skillnaderna i undervisning vad gäller psykologisk utredning och psykologisk behandling förstås utifrån en professionsteoretisk ansats.

Ulrika Birberg Thornberg, 2019.

Ulrika Birberg Thornberg är lektor i psykologi och ansvarig för kurser om
psykologisk utredning och testning samt utvecklingspsykologi och neuropsykologi
vid Psykologprogrammet i Linköping.

Hennes erfarenhet att som PTP-psykolog ha kommit till  Barn- och ungdomshabilitering med väldigt lite kunskap om hur psykologiska  utredningar gick till, vilka instrument som fanns att tillgå för psykologer, samt hur  man egentligen tolkade resultaten och på ett bra sätt förmedlade dem till familjer.

Det visade sig när hon kom tillbaka till universitetet att det inte hade hänt så mycket. Det blev tydligt att psykologisk utredning och psykologisk behandling hade helt olika ställning på Psykologprogrammet. I denna essä undersöker Birberg Thornberg hur det kommer sig att två så viktiga kliniska områden har så olika ställning på Psykologprogrammen.

Birberg Thornberg_Ulrika-introduktionskurs 9 maj 2019 Psykologutredingens ställning på psykologutbildningen

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail