Ansiktsavläsning och Rorschach

Cecilia Lundmark

Avläsning och analys av ansiktsuttryck hos tio personer med
användning av dataprogrammet FaceReader 8.0 har gjorts när de testats med Rorschach. Detta har inte skett tidigare. Syftet var att undersöka om och hur analys baserad på Artificiell Intelligens (AI) av icke-verbala signaler kan läggas till grund för vidare forskning. Försöket visade att
det går att avläsa affektiv reaktion när deltagarna såg tavlorna, men inte i grad eller mönster som visar signifikanta skillnader. Tiden deltagarna betraktade tavlorna visade däremot signifikanta skillnader. Forskningen om ansiktets och känslornas historia sträcker sig över ett långt bredare forskningsfält än det som kan kopplas direkt till försöket, baserat på antagandet att alla människor visar upp samma ansiktsuttryck när vi är bland annat glada, ledsna, förvånade och arga. Det finns forskare som ifrågasätter antagandet, som anser att känslor skapas i stunden och att de inte har ett nedärvt biologiskt fundament. Det finns alltså spänningar mellan olika forskningsinriktningar och -traditioner. Litteratur som visar detta refereras. Försöket diskuteras i ljuset av detta.

 

Läs hela arbetet här

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail