Boklåda

  • – äldre litteratur (rorschach och annan personlighetspsykologi)

Kostnad 20:-/bok plus porto/frakt.

NYA BÖCKER I BOKLÅDAN

 

fler Rorschach-böcker

Beck, Beck, Levitt, Molish, 1961 (3 ed), Rorschach´s Test 1. Basic Processes (3 böcker)

Beck, 1945 Rorschach´s Test II. A Variety of Personality Pictures (3 böcker: ett ex third printing 1947, ett ex fourth printing 1949, ett ex seventh printing 1954),

Beck, 1952, Rorschach´s Test III. Advances in Interpretation

Campo, 1995, Children and the Rorschach (flera ex)

Exner, 1986, The Rorschach: A Comprehensive System, Volume 1: Basic Foundations (2 ed)

Exner, 1993, The Rorschach: A Comprehensive System, Volume 1: Basic Foundations (3 ed)

Exner et al, 1995, A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, (4ed)

Exner, 2000, A Primer for Rorschach Interpretation

 

Övrig psykologi-litteratur

Fenichel, O 1980, The Psychoanalytic Theory of Neurosis (1946)

Freud, A, 1976 Jaget och dess försvarsmekanismer (1936) (Natur och Kultur, 1976)

Freud, S, 1979, Drömtydning (1900) (pocketbok, Aldusserien 1979)

Goldstein, 1990, Borderline Disorders Clinical Models and Technique, Guilford press, NY 1990

Löfgren, 1971, Barndiagnostik mot bakgrunden av dynamisk personlighetsteori, Nordisk psykologi Monografi, 1965, 4/17 årgång

McWilliams, N, 1994, Psykoanalytisk diagnostik Att förstå personlighetsstruktur, WS Bookwell, Finland

 

För beställningar eller förfrågningar – hör av dej till Cilla Kallenberg, cecilia.kallenberg@rorschach.nu

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning (tid. Svenska Rorschachföreningen) (uppdaterad lista 2018-06-08). Intäkterna tillfaller föreningen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail