THERAPEUTIC ASSESSMENT – utredning som intensiv korttidsterapi

Lena Lillieroth är psykolog på Beroendecentrum i Stockholm och har studerat Therapeutic Assessment sedan 1996. Lena är certifierad i TA för vuxna och en av grundarna av Therapeutic Assessment Institute.  Hon berättar:

Lena Lillieroth med Stephen Finn och Hilde De Saeger

I Therapeutic Assessment (TA), utvecklad av den amerikanske psykologen Stephen E Finn, förenas utredning och psykoterapi i en process som kan kallas utredning som djuplodande korttidsterapi. I utredningsarbetet eftersträvas att utjämna maktbalansen mellan klient och utredande psykolog så långt det är möjligt. Psykologen arbetar för att klienten ska vara maximalt engagerad i utredningen och vara nyfiken, utforskande och reflektera över det som händer i utredningsprocessen. En viktig del av TA är att hjälpa till att skapa förändringar hos klienten, att klienten får möjlighet att ändra sin syn på sig själv. Syftet är att hjälpa klienten ”skriva om historien om sig själv”, att göra symtom och svårigheter begripliga för klienten, så att hen kan skapa sig en mer förstående, sammansatt, sammanhängande och följdriktig berättelse om sig själv.

Såväl forskning som klinisk erfarenhet visar att patienter kan gagnas mycket av att utredas med TA. Metoden är även ett sätt att utvecklas som utredare. Den ställer krav på att vara inkännande, kunna göra anpassningar till varje klient, kunna stå ut med, hantera och hjälpa klienter med affekter och att utredaren har en bred och varierad teoretisk ansats.

TA ställer också krav på kunskap om olika typer av test och utredningsinstrument, samt en arsenal av verktyg ur olika terapeutiska inriktningar. Testningen sker enligt gängse standardiserad administrering, standardized testing session. I TA kan vilket validerat test som helst användas som besvarar frågorna. Rör frågorna det personlighetsmässiga fungerandet används kombinationer av frågeformulär och självskattningar (som exempelvis MMPI, SCID II), och performance-baserade test med evidensbaserade analysmetoder (som Rorschach enligt RCS eller R-PAS, AAP – Adult Attachment Projective, CWS – Crisi Wartegg System).

Detta gör TA till en spännande och integrativ metod.

Klicka här för att läsa hela artikeln med Lena Lillieroth ifrån Psykologtidnignen

Länk till Therapeutic Assessment Institute (TAI)

forskningsstöd

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail