Psychodynamic psychotherapy and the Rorschach: a centenary love affair

Erik Hammarström gör i sin essä en betraktelse över Hermann Rorschachs i år 100-åriga bläckplumpsexperiment, som en metod med nära koppling till psykodynamisk psykoterapi. Essän tar upp de speciella egenskaperna hos rorschachstimulus och den växande traditionen att använda metoden terapeutiskt, i Therapeutic och Collaborative Assessment (TCA), och testet som ett instrument för planering och prognosticering av psykoterapi. Med den vetenskapliga tyngd som Rorschachmetoden under de senaste årtiondena har uppnått, och med sin höga grad av klinisk relevans speciellt för en psykodynamiskt kunnig utövare, ser de nästa 100 åren mycket lovande ut.
Erik Hammarström (2021) Psychodynamic psychotherapy and the Rorschach: a centenary love affair, Psychodynamic Practice, DOI: 10.1080/14753634.2021.1882786
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail