Grundkurser

Vill du utbilda dig i Rorschach, Wartegg, utredningsmetodik eller andra tester.
Här hittar du grundläggande uppgifter om utbildningar och publicerar vi också aktuella och kommande/återkommande kurser i performancebaserade testmetoder, personlighetsbedömning och personlighetsdiagnostik. Både som anordnas inom föreningen och där medlemskap ger rabatt, och andras.

 


Personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – Specialistackrediterad.

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschachmetoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) samt att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering.

kontakt och intressanmälan Rorschach cillakallenberg@gmail.com


Utbildning i Wartegg teckningstest – Crisi Wartegg System 

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om warteggmetoden enligt Crisi Wartegg System (CWS) samt ge fördjupade kunskaper om hur testresultaten kan addera fördjupande och individualiserad kunskap i en personlighetsbedömning

kontakt och intressanmälan Wartegg: malin.holm@wartegg.se


Bild: Ulrika Nygren och Cilla Kallenberg

Evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik – Att förstå människan bakom diagnoserna (specialistackrediterad) 

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: teori och de psykologiska utredningsmetoderna samt en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik.

kontakt och intresseanmälan ulrika.nygren@hotmail.com och cillakallenberg@gmail.com


Psykodynamisk Diagnostik OPD-Psykodynamisk Diagnostik OPD-2  

OPD-2 är ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna
• Kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad
bedömning av personlighet och psykiska störningar
• Välgrundade bedömningar för att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

kontakt och intresseanmälan thomas.rosen@telia.se


Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund

kontakt och intresseanmälan thomas.rosen@telia.se

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail