Välkommen till årsmöte torsdagen den 31 mars (obs ändrad tid)

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte

Tid: torsdag den 31 mars 2022, kl. 18.00.

Plats: ZOOM

 

 

DAGORDNING

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 3. Val av justeringsmän
 • 4. Frågan angående mötets behöriga utlysande
 • 5. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året
 • 6. ISR och sommarens kongress i Geneve
 • 7. Revisorsberättelsen
 • 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 9. Val av ordförande, minst tre ordinarie styrelseledamöter och minst en suppleant
 • 10. Val av revisorer och revisorssuppleant
 • 11. Val av valberedning
 • 12. Fastställande av årsavgiften
 • 13. Övriga frågor

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka för mötet.

Anmälan sker via e-mail till Malin Holm: malin.holm@sahra.se.

 

Varmt välkommen!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail