Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2024 Specialistkurs: RA8167

Allmänt:

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach
Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade
kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och
behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt
tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter.
Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för
behandlingsplanering/åtgärdsplanering. Specialistkurs enligt specialistordningen,
Psykologförbundet.

Antal deltagare: max 8 (minst fyra).
Kursdagar: Kursen kommer att inledas med tre dagar i följd, 6-8/11-2024. Därefter fredagar:
6/12- 24 och fyra fredagar våren 2025 (24/1, 21/2, 28/3, 25/4). Arbetstid: 9-16 alla dagar. Ev
kompletteras med en eller ett par digitala tillfällen.
Kostnad: 20.000:- inklusive moms
Lärare: Cecilia Kallenberg, leg psykolog/psykoterapeut. cillakallenberg@gmail.com
Examinator Harald Janson, docent, leg psykolog.

LÄS MER R-PAS2024

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail