Att slippa känna sig död – depression hos unga lagöverträdare (Zoom 14 april 16-18)

I somras fick vi (Malin Holm och Cilla Kallenberg) frågan om att hålla ett seminarium på Rorschach Summer Seminars på ämnet depression och unga män i forensisk kontext. Det är ett komplext område där depression inte tar sig de vanliga uttrycken men i stället kan tänkas vara maskerade av aggressiva beteenden. Men hur och varför?

Vi bestämde oss för att djupdyka i mansnormer och toxisk maskulinitet, hur det kommer sig att kvinnor dubbelt så ofta diagnostiseras med depression och PTSD medan män tar livet av sig tre gånger så ofta, och hur en inre brist på begrepp omkring depressivitet och beroende i dessa mäns konstruerande av sin verklighet kan fångas upp av hur de konstruerar sina svar i performancebaserade testmetoder som Rorschach och Wartegg och ge fördjupad förståelse genom en multimetodbedömning.

Den 14 april 16-18 ger vi seminariet på Zoom, gratis för medlemmar i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning, som ett av fyra seminarier för att uppmärksamma att Rorschachmetoden fyller 100 år. Icke-medlemmar betalar 200kr eller 500kr för medlemskap i föreningen. Anmälan: seminarium@personlighetsbedomning.se

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

The Crisi Wartegg System (CWS) Manual for Administration, Scoring, and Interpretation

The Wartegg Drawing Completion Test (WDCT) is a semi-structured, graphic, performance-based personality test, created by Ehrig Wartegg (1939). With a foundation in Gestalt and Psychodynamic theory, the WDCT has been used widely throughout Europe, South America, and Japan, but only recently has become available in the United States. Initial scoring systems for the WDCT were considered cumbersome and lacked research-driven validation. In response to these factors, Alessandro Crisi, following years of clinical practice and research, developed the Crisi Wartegg System (CWS; 1998, 2007), a normed and standardized administration, scoring, and interpretation system for the WDCT. Over the past three decades, Dr. Crisi has refined and expanded the CWS through research, broadening the scope of the measure, and increasing the accessibility of the system to clinicians. This manual provides a comprehensive guide to the CWS, made available to English-speaking clinicians for the first time.

https://www.routledge.com/product/isbn/9781138566880?source=igodigital

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail