Föreningen

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning syftar till att främja intresse, utbildning, forskning och metodutveckling inom personlighetsbedömning, och vara en samlingsplats för intresserade och verksamma inom denna specialitet.

Personlighetsbedömning innebär en fördjupad förståelse av en individs typiska sätt att uppfatta världen, skapa sig en förståelse, agera och samspela i olika situationer. Mot bakgrund av förståelsen av en person som ett dynamiskt system som interagerar med andra dynamiska system, bygger personlighetsbedömningen på en rad olika testmetoder, där resultaten inte utgjort den slutliga bedömningen utan analyserats till en större helhet mot bakgrund av personlighetsteorier om t ex anknytningsmönster, emotionell stabilitet och kognitiv stil. Föreningen arbetar för både metoden som sådan och specifika testmetoder, inklusive performancebaserade personlighetstester som t ex Rorschach, Wartegg, eller Adult Attachment Projective Picture System (AAP). Föreningen bildades 1952 under namnet Svenska Rorschachföreningen.

Vi är ett forum för:

  • Utbildningar och seminarier i personlighetsbedömning och testmetoder
  • Professionellt utbyte omkring metodspecifika frågor
  • Hitta kollegor och utveckla professionella relationer
  • Främja forskning och metodutveckling
  • Utbyte med och en länk till internationell verksamhet inom området
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail