N Y H E T S B R E V 2019-06-23

N Y H E T S B R E V   G L A D   S O M M A R

Bästa medlemmar – nyhetsbreven har inte duggat tätt men vi har arbetat desto mer. Vårt seminarium på psykologikonferensen blev lyckat och uppskattat. Den 8 november ger vi en lite luftigare version någonstans i Stockholm, med möjlighet till större fördjupning i både metod och fall, och inte minst till frågor. Cilla Kallenberg och Malin Holm håller i en metoddel och sedan drar Erik Hammarström och Andrea Rovira Torres två fall med frågeställningen psykos (Rorschach) och identitetsstärkande och motiverande utredning vid missbruk (Wartegg).

Vi nämnde i höstas att vi närmat oss Psykologförbundet i ämnet personlighetsbedömning, performancetester och förbundets specialistutbildning. Titta efter inlägg på hemsidan om ni vill ha den längre och detaljerade versionen, men i korthet har vi träffat förbundsordförande Anders Wahlberg. Till honom framförde vi våra funderingar omkring den makt som ackumulerats på specialistkansliet i och med att 3500 psykologer specialistutbildar sig och få andra utbildningar beviljas, och vad det enligt oss förpliktar till.

Specialistkansliet har 2018 de-ackrediterat warteggutbildningen med motiveringen att testet inte vilar på så stabil kunskapsgrund att det bör läras ut … till specialistpsykologer utan särskilda fördjupade kunskaper i performancetester av personlighet och psykometriskt utvecklingsarbete och forskning. Sedan nekades kursen Evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik re-ackreditering om den omnämnde Warteggmetoden. Rorschachmetoden är fortsatt ackrediterad, men plötsligt skulle psykolog under specialistutbildning inte bli godkänd om hen läste mer än en kurs inriktad mot performancetester.

Vi uppfattar detta som ett oprofessionellt, godtyckligt och jävigt petande i kurser och kursplaner för att påverka vad en specialistpsykolog skall kunna, som inte ligger i psykologers intresse. Personlighetsbedömning är en yrkesspecifik kompetens som vi vill att förbundet försvarar. Vår debattartikel om detta publicerades i Psykologtidningens juninummer http://psykologtidningen.se/2019/06/16/lat-inte-bara-arbetsgivarnas-efterfragan-styra/. Var gärna med i diskussionerna t ex på Psykologtidningen på Facebook.

Glädjande är att Warteggtestet tar ny fart i Finland med Crisi Wartegg System och vi inleder ett samarbete med den Finska Rorschachföreningen för att hitta ny energi. Vi är även flera som reser till årets sommarseminarier i Ljubljana där bland andra Harald Janson är föredragande. https://www.personlighetsbedomning.se/internationellt/summer-seminars-2nd-4th-august-2019-in-ljubljana-slovenia/ Temat är terapibedömning så det är mycket spännande. Det är också temat för ett seminarium med Anne Andronikov i Köpenhamn i slutet av oktober https://www.personlighetsbedomning.se/internationellt/treatment-planning-and-the-rorschach-anne-andronikof-31-10-1-11-copenhagen/ Hör av er den som skall dit, eller hör av er med annat ni önskar se mer av på hemsidan, seminarier ni skulle vilja gå på eller kanske föreläsare ni skulle vilja höra.

Vi välkomnar sju nya medlemmar under 2019 och önskar alla en trevlig sommar/Styrelsen

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Verksamhetsberättelse 2018 och årsmöte

Kära medlemmar

Vid det förra årsmötet gjordes några förändringar för att möta förändringar i omvärlden under de senaste 20 åren. Vi har sett behovet av att tydligare förklara vad personlighetsbedömning är, och försöka nå ut med detta, inte minst för att nå unga psykologer. De som arbetar nära psykologprogrammen uppfattar att intresset är stort, medan intresset hos arbetsgivarna å andra sidan är litet. Det är den verkligheten som föreningen har försökt förhålla sig till extra mycket under 2018 och det arbetet kommer att behöva fortsätta också under de närmaste åren.

Föreningens namnbyte handlar om att tydligare visa att vårt arbete idag inte bara handlar om vissa performancebaserade, eller projektiva, metoder utan hela fältet personlighetsbedömning med fokus också på metodik. Eller närmare bestämt, Evidensbaserad Psykologisk Utredningsmetodik (EBPU). Detta är nu en ackrediterad specialistkurs som hålls av Cecilia Kallenberg och Ulrika Nygren.

Vi ser ju att den kliniska psykologin idag är hårt styrd mot psykiatrisk diagnostik och evidensbaserade metoder. Väldigt lite uppmärksamhet ges den evidens som finns för att matcha person och psykoterapi och/eller psykologisk behandling för ett positivt utfall. Att ta ställning till inte bara Vilken diagnos har personen? utan också Vilken person har diagnosen? Det berör direkt psykologers specialitet inom individuell psykologutredning, bedömning och behandlingsplanering baserat på individens speciella behov och förutsättningar.

Namnbytet symboliserar, och är ett led i, vårt arbete för att driva hela fältet psykologisk personlighetsbedömning inklusive performancemetoder som rorschachmetoden. Utan grund i den metodiken blir performancemetoder svåra att förstå. Och medan det är självklart för oss som arbetar med performancetester att de ingår i ett testbatteri där triangulering av olika typer av testresultat är det som kan ge oss dynamiskt djup i bedömningen, är detta något som måste förklaras idag, när de direkta testresultaten ofta ses som den färdiga bedömningen.

Vi försöker bredda vår närvaro på nätet eftersom väldigt mycket diskussioner, påverkansarbete och kunskapsutbyten idag sker via den plattformen, vad vi än tycker om det. Vi försöker skapa en stadig och ”värdig” närvaro med basen i en successivt allt mer heltäckande hemsida som skall göra allt ifrån besvara nyfiknas frågor, ge er underlag i diskussioner på er arbetsplats, ge exempel på viktig och uppdaterad forskning och öka möjligheterna till utbyte med varandra också lokalt, förutom att lyfta rorschachmetoden, andra performancemetoder och beskriva metodiken personlighetsutredning.

Till hemsidan är knuten en hemsida på FB som heter @personlighetsbedomning, som framför allt vidarebefordrar artiklar på hemsidan till FB-mediet. sedan har vi en FB-grupp som heter psykologer@personlighetsbedomning öppen för alla intresserade, också icke-medlemmar. I en grupp kan deltagarna också posta inlägg och frågor så det skapar ett utrymme för samtal som initieras av andra än av oss i styrelsen. Dessutom har vi helt slutna metod-grupper dit medlemmar i föreningen som gått en utbildning i någon av metoderna wartegg eller rorschach är välkomna för att diskutera helt metodspecifika frågor. Dessa är helt osynliga för andra.

Allt det ovan beskrivna är i olika stadier av utveckling och ambitionsnivån har varit högre än arbetstakten, delvis beroende flera i styrelsen fått privata situationer som gjort det svårt för dem att delta som planerat. Det här är dock fora som ni som medlemmar också är välkomna att bidra till och vars tillväxt kommer att påverkas av ert deltagande.

Ett bakslag under året är att warteggkursen förlorat sin ackreditering. Studierektor skriver bland annat: Vi vill inte helt avfärda Wartegg-metodens potential men anser att den i dagsläget inte vilar på en så stabil kunskapsgrund att den bör läras ut som ett diagnostiskt verktyg, i synnerhet inte till specialistpsykologer utan särskilda fördjupade kunskaper i PPT (performancebaserde personlighetstest) och psykometriskt utvecklingsarbete och forskning. En warteggutbildning pågår just nu trots det och i Finland, där varannan psykolog 2012 uppgav att de använder wartegg, är intresset för det nya scoringsystemet CWS stort.

Vi har påbörjat ett samtal med Psykologförbundet om hur vi ser att specialistutbildningen kommit att få en dominerande påverkan i och med att psykologer i princip inte får några andra utbildningar beviljade. Det ställer mycket höga krav på Psykologförbundets specialistkansli att förbundets uttalade linje om att främja bredd bland psykologer, på ett tydligt sätt återspeglas i utbudet av specialistkurser. Just nu ser vi mycket stora förbättringsområden inom vilken bakgrund kurser ackrediteras mot, och hur transparens, bredd, kvalitet och neutralitet säkerställs.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

N Y H E T S B R E V – 3 – enkätsvar

Bästa medlemmar,

Under hösten har mycket hänt. Vi har gjort klart namnbytet, gjort en ny hemsida och därtill facebook-grupp för att lättare hålla kontakt och att sprida kunskap inom området. (psykologer@personlighetsbedomning)

Vi har också börjat föra en mer aktiv diskussion med psykologförbundet och specialistutbildningen om framtiden för personlighetsbedömning och klassiska personlighetstest.

Vår enkät som vi mailade ut till medlemmar och personer som deltagit i kurser genom åren har fått ett bra gensvar (23 st). Vi är jättetacksamma över alla synpunkter som har kommit in och som vi kan arbeta vidare med inom föreningen. För att sammanfatta en del av svaren på enkäten kan vi nämna:

– merparten har sett vår hemsida och tycker den är bra till mycket bra.

– På frågan om vad vi behöver lägga till på hemsidan så efterfrågas bl a mer forskning, fler artiklar att läsa inom området, och en kalender som visar på våra aktiviteter.

– facebooksida får samma respons. Tyvärr missade vi val-alternativet ”har ej sett sidan” vilket gjorde att några valde att svara med lägsta poäng.

– på frågan vilket område som mest intresserar er i föreningen så ligger Rorschach främst. Vi tar till oss detta och har gjort en särskild Rorschach-flik på hemsidan. Näst mest intressant är Wartegg så det också en egen flik.

– majoriteten av de som svarade på enkäten är medlemmar idag. Glädjande nog har vi genom enkäten fått 4 nya medlemmar! Välkomna! Fortsätt att sprida hemsidan och gilla våra inlägg på Facebook så kommer vi synas mer och förhoppningsvis bli en ännu större förening.

– av de som svarade har vi 2/3 medlemmar i Stockholmstrakten och 1/3 i Göteborg/Västsverige. Detta ger oss idén om att ha föreningsmöten både i Stockholm och i Västsverige framöver.

Rorschach och Wartegg-grupper på nätet

Vi har undersökt alternativen för grupper på nätet och facebook är i särklass enklast, och gratis. Vi vet att inte alla har ett facebookkonto och kanske inte vill ha ett heller. Det går dock att skapa en helt diskret profil enbart i syfte att kunna delta i såna här grupper, som inte är synliga för någon annan än för oss som ingår.

Syftet är att kunna diskutera eller hjälpa varandra med metodfrågor. Två helt nya grupper finns nu som heter rorschach@personlighetsbedomning och wartegg@personlighetsbedomning för alla medlemmar i föreningen som är utbildade i en metod. Om du vill vara med och inte vet hur du skall göra, maila malin.holm@sahra.se.

Föreningen behöver framöver allas hjälp med förslag på artiklar och böcker som vi kan sprida via vår hemsida och facebook-hemsida. Tipsa oss gärna framöver.

Ni som inte betalat medlemsavgift för 2018 gör det nu så ni kommer med till nästa år.  Det går att swisha men GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN

Med varma hälsningar

Styrelsen

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

N Y H E T S B R E V – 2

Bästa medlemmar,

I juni hade vi terminens sista styrelsemöte. Protokollet kan ni läsa på hemsidan, men bland annat fortskrider arbetet med medlemsmatrikel och styrelsen prövar ett (gratis)verktyg som heter Workplace – ett slags intranät som liknar Facebook och där vi hoppas kunna ha medlemsgrupper.

Hojta gärna om någon har erfarenhet av det.

I övrigt fortsatte vi det strategiska arbetet för att nå ut, bland annat genom att göra hemsidan till ett fönster för intresserade, och även med syfte att kunna dela artiklar och inlägg.

Vi kommer bland annat att lägga ut vanliga frågor och svar. Vad betyder performancebaserade personlighetstest? Varför skall en använda flera olika typer av test i en personlighetsbedömning? Används Rorschach fortfarande?

Vi lägger bl a ut eller hänvisar till central och uppdaterad forskning.

För att berätta mer om metodernas användning i psykologers vardag, inte minst för yngre och blivande kollegor, tänker vi att publicera medlemsintervjuer kan berätta mer om när, hur och varför ni använder personlighetsbedömning och/eller performancebaserade personlighetstest.

Bifogat finner ni en intervjuguide med vilken ni kan intervjua er själva och skicka in till malin.holm@sahra.se. (Den är inte så proffsig, ni behöver nog spara ner den på er dator och döpa den) Gärna med ett foto av er. Ni måste inte vara väldigt genomtänkta – vi återkommer med förslag på slutversion. Den som istället vill slinka in och bli intervjuad har möjligheter till det i både Stockholm, Uppsala och Göteborg, där vi som just nu utgör styrelsen bor.

Det skall bli roligt att höra vad alla arbetar med!

Varma (!) sommarhälsningar

Styrelsen

I N T E R V J U G U I D E

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

N Y H E T S B R E V – 1

N Y H E T S B R E V – 1

Bästa medlemmar,

Så har vi nytt namn och kan börja resan mot att bli en förening för alla som arbetar med fördjupade personlighetsbedömningar inom olika områden.

Vi vill göra hemsidan till ett nav i att kunna dela och sprida texter och utbildningar, men också att kunna hitta varandra.

Kom gärna med idéer om vad som skulle vara värdefullt, men till att börja med har vi tänkte på några saker som skulle kunna vara till nytta för er medlemmar:

  • Möjlighet att annonsera med namn var ni finns och eventuellt erbjuder för tjänster.
  • Medlemmar kan också annonsera relevanta utbildningar och sammankomster på sidan.
  • Medlemssidor endast för medlemmar med:
    • Medlemsmatrikel, inte minst för att upptäcka vilka som finns på lite närmare håll
    • Ämnesfora för t ex Rorschach- och Warteggtestet där medlemmar kan diskutera t ex scoring och tolkningsfrågor med varandra.

För syftet finns ett kontaktformulär under ”Föreningen/Bli medlem” på hemsidan.

Glöm inte att betala medlemsavgift och bjud in dem ni tror också är intresserade av att vara med och bidra till att göra föreningen till en tydlig plats för att dela kunskap om och värdet av att försöka förstå människan bortom diagnoser och algoritmer.

Med varma hälsningar

Styrelsen

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail