Heldagsseminarium med Lotta Svensson om barnorienterad familjeterapi och Tejping 21/4-2017

Vi var åtta deltagare från olika verksamheter: socialtjänsten, BUP, skola som kom till Ericastiftelsen för att vara med på seminariet om BOF och Tejping. Jag hade egentligen ingen kunskap om metoderna innan, förutom det lilla jag fått veta på Lottas kvällsseminarium i våras. Mitt eget intresse handlade primärt om att bredda min repertoar av metoder för att arbeta med kris- och traumabearbetning. Jag möter mycket sällan yngre barn utan träffar främst tonåringar och unga vuxna och BOF riktar sig ju primärt mot barn upp till elva års ålder, medan Tejping däremot kan passa alla åldrar. Många gånger är orden svåra att få tag på för den som bär på svåra upplevelser som en aldrig egentligen har kunnat prata om eller beskriva, och då behövs vägar för att kunna kommunicera ”icke-språkligt”. Tejping kan säkert vara en sån väg för gestaltning av upplevelser och jag skulle tro att det kan vara en metod som kan passa ganska många, oavsett ålder.

Lotta arbetar som skolpsykolog i Uppsala och använder BOF och Tejping både med barnen hon möter i utredning och behandling och med personal och föräldrar. Att använda lekmaterial för diagnostik och behandling tillsammans med barn är ju etablerat och välkänt, men att även använda lekmaterialet med vuxna är kanske inte lika självklart. Lotta menar att det kan fungera klargörande i handledning att använda dockorna för att gestalta situationer i jobbet och det kan också hjälpa föräldrar att förstå sitt barns erfarenheter och upplevelser bättre; med andra ord stärka mentaliseringsförmågan. En viktig poäng som Lotta lyfte upp var att det, i arbete med vuxna, är bra att alltid ha materialet nära tillhands så att det enkelt går att introducera sandlådan, dockorna eller tejpingen utan att det uppfattas som en så stor sak: ”Det här hjälper mig att se/förstå hur det var/vad som hände”.

Förmiddagen ägnades åt en genomgång av teori och metod och Lotta hade med sig dockor, möbler, djur och annat som hör till BOF-materialet. En liten portabel sandlåda hade också fått följa med från Uppsala. På eftermiddagen fick vi tillgång till ett terapirum på Erica och fick chansen att träna lite med hjälp av rollspel och Lottas coachning. En intressant, intensiv och rolig dag! Tack, Lotta!

Cilla Kallenberg

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail