Psykodynamisk Diagnostik OPD-2 Kursstart 29 mars 2019 i Stockholm

I denna kurs presenteras utförligt OPD-2, ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna
• Kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad
bedömning av personlighet och psykiska störningar
• Välgrundade bedömningar för att utforma behandlingsinterventioner och fokus för
psykoterapi.

OPD-2 består av fem axlar, vilka ger nyanserad beskrivning av:
1. Klientens motivation och förutsättningar för terapi
2. Personlighetsstruktur
3. Dominerande konflikttema
4. Interpersonella mönster
5. DSM/ICD diagnos

OPD-2 är ett komplement till ICD och DSM och är en fortsättning på det dimensionella förhållningssätt och operationalisering av ”Level of Personality Functioning” som beskrivs i DSM 5, avsnitt 3.

Kursen är avsedd för psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter med utbildning inom olika psykoterapeutiska behandlingstraditioner. OPD-2 är användbart även för kliniker som har en annan teoretisk bakgrund än den psykodynamiska, för behandlare med t.ex. KBT, systemisk, kognitiv eller existentiell psykoterapeutisk utbildning.

Kursledare är Michael Stasch som medverkat till utvecklingen av OPD. Han har undervisat OPD över världen och talar utmärkt engelska. Undervisningen utgörs av bidrag från lärare och deltagarnas eget arbete med att bedöma videofilmer av diagnostiska intervjuer.

 

 

Tid, plats, kostnad mm läs vidare om utbildningen här

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail