Uppgiftsbaserade personlighetstest och Crisi Wartegg System, Stockholm 2019

I januari startar vi för sjunde gången i Stockholm en grundutbildning i Warteggs teckningstest med Crisi Wartegg System (CWS). Wartegg är ett grafiskt, halvstrukturerat, performancebaserat personlighetstest, skapat av Ehrig Wartegg (1939). Metoden bygger på att personens beteende som svar på en relativt ostrukturerad uppgift – att rita teckningar i åtta rutor med utgångspunkt ifrån olika figurer – via poängbedömning och analys enligt beprövade kriterier, kan ge information om den relativt stabila dynamik vi kallar personlighet.

Testet i sig är snart 100 år. Den ursprungliga teorin låg mycket nära gestaltteori, och idén att vi utifrån en liten figur ser en större helhet har gestaltpsykologiska inslag men berör också det vi kallar central koherens. Intresset för hur människor uppfattar och skapar mening fick upphovsmannen Erich Wartegg att lägga mycket forskning på utformningen av själva testet, vilka figurer som skulle presenteras och hur. Det har gjort att testet har överlevt men en ny tid har krävt mer moderna metoder för utvärdering.

Crisi Wartegg System är ett strukturerat system för att poängsättning av svar som grund för statistiska beräkningar. Uttolkningen sker på flera nivåer. En nivå är den normbaserade – hur individen förhåller sig till gruppen – och kan ge information om grundläggande förmågor som att hantera affekter och känslomässiga situationer, självständighet, exekutiva funktioner, grad av kontroll, tillgång till energi och grad av inre konflikt och spänning.

En värdefull aspekt är att testet också ger information om subjektivitet och bristande realitetsuppfattning – att en person uppfattar omvärlden och sig själv på ett sätt som andra inte skulle hålla med om. Psykisk ohälsa som depression, ångest och trauma blir synliga tillsammans med personens sätt och förmåga att hantera dessa. CWS ger information om såväl integration av personligheten som aktuell psykisk status, och är utprövat på kliniska grupper. Det finns ett antal index, bl a suicidindex, index för psykopatologi och global mognad. Testet är också utvecklat för urvalssituationer, framför allt inom den italienska militären, där testet används för både riskbedöming och karriärplanering.

I varierande grad och beroende på person, finns också möjligheter att använda testet mer individualiserat och i teckningarna se uttryck för personens inte värld. Testet är bland annat listat som ett av flera performancebaserade tester i certifiering till Therapeutic Assessment (TA), en metod där personlighetsbedömningen och återkopplingen av denna utförs kollaborativt och som en mini-psykoterapi, och som har dokumenterad effekt inte minst i svårare behandlingssituationer.

Den teoretiska grunden för CWS är i vid mening psykodynamisk och den tar hänsyn till sådant som anknytningsmönster, grad av medvetenhet och psykologiska försvar, men den integrerar även kognitiv och neuropsykologisk förståelse. Med dynamisk förstås också individens samspel med omgivningen och grad av stabilitet över olika situationer.

Målet med utbildningen är att nå en god kunskap i CWS; administrering, poängbedömning och utvärdering samt att hur resultaten kan integreras med andra typer av testresultat i en personlighetsbedömning.

Plats: Stockholm, Kocksgatan 38
Datum:  2019 – 10-11 januari, 7-8 februari, 8 mars, 5 april och 10 maj
Tid: heldagar (8.30-16.30)
Anmälan: malin.holm@sahra.se
Pris: 13500+moms

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail