Specialistkurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – Kursstart oktober 2019

Allmänt:

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter. Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för behandlingsplanering/åtgärdsplanering.

 

Rorschach (R-PAS) ger information om en individs personlighetsstruktur; dvs förmågan att stabilt och förutsägbart samspela med omvärlden; hantera känslor, tankar och relationer. Det ger även information om individens personlighetsdrag vilket framkommer i teman och mönster i svaren. Rorschach ger information om den specifika individen, och syftar inte till att klassificera psykiatrisk och psykologisk problematik utifrån givna diagnostiska grupper (DSM, ICD).  Framförallt är den information som ges i ett Rorschach särskilt användbar för att skapa individuellt anpassad terapi/behandling. Man kan med hjälp av Rorschach fördjupa förståelsen för den unika personen som har problemen till skillnad mot att identifiera vilka problem personen har; något som annars är standard i psykiatrisk diagnostik. En kombination av olika typer av testmetoder; intervju, självskattning, performancebaserade metoder behövs för att göra en användbar behandlingsplanering (Meyer et al, 2001, Mihura, J, 2012).

 

Kursen ges i Stockholm och startar i oktober 2019. Kursen kommer att inledas med tre dagar i följd, 16-18/10-2019. Därefter fredagar med två-fem veckors mellanrum: 22/11, 6/12, 10/1, 7/2 och examination 13/3 – 2020.

Kursen är öppen för psykologer och är reackrediterad som 1 specialistkurs inom klinisk vuxenpsykologi och inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Ytterligare kursinfo finns på psykologförbundets hemsida under godkända speckurser.

Välkommen med din intresseanmälan!

Cilla Kallenberg, cecilia.kallenberg@telia.com

Läs mer: Kurs i personlighetsdiagnostikRPASKursomgång2-2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail