Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2019

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter. Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för behandlingsplanering/åtgärdsplanering.

Rorschach (R-PAS) ger information om en individs personlighetsstruktur; dvs förmågan att stabilt och förutsägbart samspela med omvärlden; hantera känslor, tankar och relationer. Det ger även information om individens personlighetsdrag vilket framkommer i teman och mönster i svaren. Rorschach ger information om den specifika individen, och syftar inte till att klassificera psykiatrisk och psykologisk problematik utifrån givna diagnostiska grupper (DSM, ICD).  Framförallt är den information som ges i ett Rorschach särskilt användbar för att skapa individuellt anpassad terapi/behandling. Man kan med hjälp av Rorschach fördjupa förståelsen för den unika personen som har problemen till skillnad mot att identifiera vilka problem personen har; något som annars är standard i psykiatrisk diagnostik. En kombination av olika typer av testmetoder; intervju, självskattning, performancebaserade metoder behövs för att göra en användbar behandlingsplanering (Meyer et al, 2001, Mihura, J, 2012).

Kursen ges i Stockholm och startar i februari 2019 och avslutas i september. Kursen är öppen för psykologer och har tidigare flera gånger ackrediteras som specialistkurs av Psykologförbundet (besked om reackreditering kommer inom de närmaste månaderna).

Läs mer: Kurs i personlighetsdiagnostikRPAS2019 (002)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail