Kurser

Aktuella och kommande/återkommande kurser i performancebaserade testmetoder, personlighetsbedömning och personlighetsdiagnostik.

 


Personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – Specialistackrediterad.
Nästa kursstart september 2019

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschachmetoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) samt att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering.

Specialistkurs i personlighetsdiagnostikRPAS2019


Pågående kurs i personlighetsdiagnostik – Crisi Wartegg System – Nästa kursstart januari 2020

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om warteggmetoden enligt Crisi Wartegg System (CWS) samt ge fördjupade kunskaper om hur testresultaten kan addera fördjupande och individualiserad kunskap i en personlighetsbedömning

Kurs CWS 2019


Bild: Ulrika Nygren och Cilla Kallenberg

Evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik – Att förstå människan bakom diagnoserna (specialistackrediterad)

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: teori och de psykologiska utredningsmetoderna samt en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik.

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodikFinal


Psykodynamisk Diagnostik OPD-Psykodynamisk Diagnostik OPD-2  – Nästa kursstart 29 mars 2019 i Stockholm

OPD-2 är ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna
• Kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad
bedömning av personlighet och psykiska störningar
• Välgrundade bedömningar för att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

OPD-flyer2019


Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund

Kursledare:  Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke, Gästprofessor International Psychoanalytic University, Berlin

Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Thomas Rosén

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail