Guidelines for Education and Training in Psychological Assessment in Health Service Psychology

Även om utbildningsprogram i USA ger samma eller t o m ökat utrymme åt psykologutredning som tidigare, har även där ett kritiskt behov identifierats av riktlinjer för utbildningsprogram som vill tillämpa kvalitetspraxis i grund- och vidareutbildning inom psykologutredning. En expertgrupp sammankallad av APA:s nämnd för utbildningsfrågor, tillsatt med särskild omsorg om mångfald både allmänt och professionellt, har därför under 2018 arbetat fram riktlinjer för grund- och vidareutbildning i psykologutredning inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna syftar till att informera fakultet/handledare, studenter och allmänhet om kvalitetsrutiner i samband med utbildning i psykologutredning. Riktlinjerna har organiserats kring sju områden: teori, psykometri, tester och metoder, psykologisk bedömning, etik, juridiska frågor, professionalism, mångfald och handledning och skall ses som ömsesidigt beroende och beaktas i sin helhet. Riktlinjerna har varit ute på remiss, omarbetats och är under publicering.

http://apaoutside.apa.org/EducCSS/Public/pdfs/APA%20ET%20Guidelines%20for%20Psych%20Assessment.pdf

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail