Specialistackrediterad kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2023

Allmänt:

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter. Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för behandlingsplanering/åtgärdsplanering. Specialistkurs enligt specialistordningen, Psykologförbundet.

Antal deltagare: max 10 (minst fyra).

Kursdagar: 3-5/5-2023. Därefter fredagar: 2/6, 25/8, 22/9, 20/10 och examination 17/11-2023. Arbetstid: 9-16 alla dagar. Ev kompletteras med en eller ett par digitala tillfällen.

Lärare: Cecilia Kallenberg, leg psykolog/psykoterapeut. Examination Harald Janson, docent, leg psykolog. cillakallenberg@gmail.com

Fullständig info om kursen: R-PAS2023

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail