Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2022 (RA 7167)

I vår startar en ny kurs i Rorschach enligt R-PAS. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Psykologförbundet.

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter. Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för behandlingsplanering/åtgärdsplanering. Komplett kursinfo finns på Psykologförbundets hemsida: https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/

 

Kursen inleds med tre dagar onsdag-fredag 6-8/4-22 för att sedan följas upp av fem heldagar till med fyra-fem veckors mellanrum. Sista dagen av dessa är examinationsdag. Datum för dessa fem dagar är ännu ej fastställda. Anmäl dig till kursledare Cecilia Kallenberg, cillakallenberg@gmail.com senast 15/3-22.

 

Fullständig info om kursen: R-PAS2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail