Specialistkurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – Kursstart oktober 2020

Allmänt:

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Kursen ska ge kunskaper om grunderna i administration, kodning samt tolkning av Rorschach enligt R-PAS. En stor del av kursen ägnas åt att träna dessa färdigheter. Vidare är målet att öka kompetensen i att använda testdata för behandlingsplanering/åtgärdsplanering.

 

Rorschach (R-PAS) ger information om en individs personlighetsstruktur; dvs förmågan att stabilt och förutsägbart samspela med omvärlden; hantera känslor, tankar och relationer. Det ger även information om individens personlighetsdrag vilket framkommer i teman och mönster i svaren. Rorschach ger information om den specifika individen, och syftar inte till att klassificera psykiatrisk och psykologisk problematik utifrån givna diagnostiska grupper (DSM, ICD).  Framförallt är den information som ges i ett Rorschach särskilt användbar för att skapa individuellt anpassad terapi/behandling. Man kan med hjälp av Rorschach fördjupa förståelsen för den unika personen som har problemen till skillnad mot att identifiera vilka problem personen har; något som annars är standard i psykiatrisk diagnostik. En kombination av olika typer av testmetoder; intervju, självskattning, performancebaserade metoder behövs för att göra en användbar behandlingsplanering (Meyer et al, 2001, Mihura, J, 2012).

 

Kursen ges i Stockholm och kommer att inledas med tre dagar i följd, 14-16/10-2020. Därefter kommer vi att ses fem fredagar med cirka en månad mellan varje kurstillfälle. Den sista dagen är det avslutning med muntlig examination samt genomgång av de skriftliga slutarbetena.

Kursen är öppen för psykologer och är reackrediterad som 1 specialistkurs inom klinisk vuxenpsykologi och inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Ytterligare kursinfo finns på psykologförbundets hemsida under godkända speckurser.

Välkommen med din intresseanmälan!

Cilla Kallenberg, cecilia.kallenberg@telia.com

Läs mer: Kurs i personlighetsdiagnostikRPAS2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail