Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna. Start oktober 2022

Specialistackrediterad

Välkommen att anmäla dig till en kurs i teori och metod för fördjupade
psykologutredningar med performance-baserade test. Kursen ger en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-
based psychological assessment) och har ett särskilt fokus på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder så som projektiva testmetoder och
teckningstest.

Några av de test som kommer att belysas är Thematic Apperception Test,
Children ́s Apperception Test, Object Relations Technique och olika
teckningstest så som Machover, DAP, person i regn, Hus-Träd-Person. Du
kommer även att få en orientering i andra beprövade personlighetsdiagnostiska
metoder som Rorschach.

Du får lära dig hur du kan sätta ihop ett testbatteri med syftet att varje test ska
tillföra unik och meningsfull information. Psykologutredningen betraktas i
denna kurs som en samarbetsinriktad, terapeutisk process där psykolog och
patient tillsammans undersöker patientens beteendemönster och underliggande
psykologiska dynamik vilket skapar goda möjligheter för patienten att ta emot
och förstå den återkoppling som följer på utredningen.

I kursen får du även lära dig hur vanligt förekommande utredningsinstrument så som ex vis Wechsler- testen (WAIS, WISC) och olika självskattningsskalor kan integreras i en fördjupad psykologutredning.

I många psykologers kliniska vardag ingår att genomföra psykologutredningar.
Ofta utifrån neuropsykologiska frågeställningar. På samma sätt som vi inte nöjer
oss med att be våra patienter att självskatta sitt kognitiva fungerande, finns det
en vinst i att komplettera patientens självskattade emotionella och
personlighetsrelaterade fungerande med andra testinstrument. I självskattning av
begåvning finns ingen korrelation mellan skattning och resultat på klassiska
begåvningstest. På motsvarande sätt finns omfattande forskning som visar att det
som människor säger om sig själva och sin person inte alltid överensstämmer
med hur andra uppfattar dem eller hur de faktiskt beter sig. Här kan de
performance-baserade personlighetstesten, tillsammans med en terapeutisk och
samarbetsinriktad arbetsmetod, spela en viktig roll för att fördjupa förståelsen av
individen.

Kursen syftar till att ge en översikt över teorier och metoder som finns för
individfokuserad, performance-baserad och evidensbaserad psykologisk
utredningsmetodik. Denna utredningsmetodik behövs särskilt när den deskriptiva, psykiatriska diagnostiken inte är tillräcklig för att planera behandlingsinsatser. Framförallt kan denna utredningsmetodik komma till nytta för patienter som inte har blivit tillräckligt hjälpta i den först prövade behandlingen. Den kan också vara till hjälp för patienter med flera psykiatriska diagnoser, så kallade komorbida tillstånd, där behandlingsrekommendationerna inte är lika självklara som vid entydiga kliniska tillstånd, samt där den psykiatriska diagnosen inte räcker till för att förstå patientens svårigheter.

Under kursen behandlas:

Begreppen personlighet och personlighetsdiagnostik
Psykologiska testmetoder och utredningsmetodik
Forskning kring reliabilitet och validitet/utilitet
Administration och tolkning av testresultat
Bedömning av personlighetsstrukturens utvecklingsnivå
Behandlings-/åtgärdsplanering utifrån testdata.
Återlämning till klienten/patienten samt utlåtandeskrivning.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund inom
klinisk vuxen och klinisk barn- och ungdomspsykologi samt psykologisk
behandling/psykoterapi.
Lärare: Cecilia Kallenberg, leg psykolog/psykoterapeut samt Ulrika Nygren,
examinator, leg psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk barn- och
ungdomspsykologi.
Tillträde: Yrkesverksamma legitimerade psykologer har tillträde till kursen.
Antal deltagare: max 12 personer.
Datum för kursen (6 heldagar): Kursdagar: 3 x 2 dagar: De första två kursdagarna är 11-12/10-2022. Dag 3-4 är 21-22/11-2022. De sista två dagarna då kursen också examineras är 31/1 -1/2-2023. Kursen ges digitalt.

Omdömen från tidigare deltagare:

Mkt intressant att få sitta i en liten undervisningsgrupp där man hinner ställa frågor” ”Jag tyckte att det var en av de bästa specialistkurser jag läst, den har en hög nivå, klart över generell psykologkompetens” ” …sammantaget ett väldigt bra tillfälle att fördjupa kunnande inom psykologutredning och diagnostik” ”Jag rekommenderar starkt denna kurs för psykologer som vill gå från att testa till att utreda”

 

länk till Psykologförbundets hemsida, fördjupad information om kursen och anmälan

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail