Kurser

En del avörenignens syfte är ”att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik och -diagnostik, och performancebaserad testmetod” . Här publicerar vi aktuella och kommande/återkommande kurser i performancebaserade testmetoder, personlighetsbedömning och personlighetsdiagnostik. Både som anordnas inom föreningen och där medlemskap ger rabatt, och andras kurser och specialistkurser som relaterar till syftet

 


Personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – Specialistackrediterad.
Nästa kursstart mars 2020

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschachmetoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) samt att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering.

Nästa kursstart mars 2020


Kurs i personlighetsdiagnostik – Crisi Wartegg System – Nästa kursstart beroende på intresse malina gärna malin.holm@sahra.se

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om warteggmetoden enligt Crisi Wartegg System (CWS) samt ge fördjupade kunskaper om hur testresultaten kan addera fördjupande och individualiserad kunskap i en personlighetsbedömning

för intresseförfrågan maila malin.holm@sahra.se


Bild: Ulrika Nygren och Cilla Kallenberg

Evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik – Att förstå människan bakom diagnoserna (specialistackrediterad) Nästa kursstart november 2019

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: teori och de psykologiska utredningsmetoderna samt en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik.

nästa kursstart 30 januari 2020


Psykodynamisk Diagnostik OPD-Psykodynamisk Diagnostik OPD-2  

OPD-2 är ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna
• Kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad
bedömning av personlighet och psykiska störningar
• Välgrundade bedömningar för att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

OPD-flyer2019


Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund

Kursledare:  Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke, Gästprofessor International Psychoanalytic University, Berlin

Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Thomas Rosén

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail