Seminarium om komplex traumatisering och strukturell dissociation av jaget, och hur Rorschachmetoden kan stödja behandlingsplanering inför psykoterapi SEMINARIET BLIR AV SOM PLANERAT!

Dissociationsbegreppet kan sägas lida av ”multiple meaning disorder”. Leg psykolog och docent Harald Janson ger en strukturerad och tillgänglig genomgång av ”state of the art” samt hur olika former av dissociation blir synligt i Rorschach.

Innehåll
Vuxna och tonåringar med en historia av bristande omsorg, övergrepp, andra trauman och negativa livshändelser uppvisar ofta en komplicerad klinisk bild med symtom som kan passa till flera diagnostiska kategorier, inkluderande borderline personlighetsstörning, depression, komplex PTSD, och dissociativa syndrom. Teorin om strukturell dissociation av självet (van der Hart, Nijenhuis och Steele, 2006) försöker förklara fragmenteringen av den utvecklande personligheten, efter exponering för överväldigande belastningar, i termer av uppdelning av självet i delar med varierande grad av medvetande, från mild (t.ex. ett enda avspjälkat emotionellt tillstånd) till extrem (som vid dissociativ identitetsstörning).

Mer extrem dissociation har långtgående behandlingsimplikationer; en längre, fasindelad behandling är då ofta nödvändig. Presentationen tar upp faktorer att ta hänsyn till vid behandlingsplanering vid allvarlig dissociation, och särskilt vad tidigare forskning har funnit av uttryck för dissociation i Rorschachtest på strukturella variabler, svarsinnehåll, svarssekvens och testbeteende. Rorschachmetoden är rekommenderad i litteraturen eftersom den ger direkt information om relevanta variabler som perception, uppmärksamhet och föreställning/fantasi. Framställningen illustreras med kliniska exempel.

Föreläsaren
Harald Janson, är leg. psykolog, docent i psykologi vid Stockholms universitet, arbetar som forskare vid Norsk utviklingssenter for barn og unge (Oslo) och som privatpraktiserande psykolog i Oslo. Harald arbetar övervägande traumafokuserat och har erfarenhet av att arbeta med personer med allvarlig dissociation i öppenvårdspsykiatrin. Han är certifierad EMDR-handledare. Han har arbetat med Rorschach sedan 1992 (CS och R-PAS), och utbildar i R-PAS i Norge.

Tid: fredag den 21 februari 2020, kl 13-16.
Plats: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, sal F1
Inträde: Fritt mot anmälan till malin.holm@sahra.se

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail