Introduktionskurs i PAI: Personality Assessment Inventory, Oslo våren 2019

PAI-I19: Våren 2019

Datoer: 11.-12. april, 23. mai 2019
Tid: 9-16 alle dager
Sted: Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: NOK 20 000,- (inkludert lunsj og komplett PAI testpakke)

Målsetting

Målet med kurset er å gi en introduksjon til PAI (Personality Assessment Inventory). Etter kurset vil deltakerne :

 • ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i administrasjon, skåring og tolkning av PAI-protokoller,
 • ha tilegnet seg en forståelse for selvrapportmetoder og styrker og begrensninger ved disse sammenlikner med andre metodetyper, særlig performance based methods (friresponsmetoder eller “projektive” metoder),
 • kjenne til de viktigste bruksområdene for PAI innen klinisk psykologi og organisasjonspsykologi,
 • ha tilegnet seg en forståelse for hvordan funn og hypoteser fra PAI kan integreres i en psykologisk utredning.

Forkunnskapskrav

Autoriserte eller lisensierte psykologer fra Norden kan antas til kurset. Forkunnskaper om PAI er ikke påkrevet. Kurset vil foregå på norsk og svensk.

Innhold

 • PAI i historisk og testteoretisk sammenheng
  • Opprinnelse
  • Utvikling av metoden
 • Selvrapportmetoder
  • Teori og praksis for ulike metodetyper
  • Tilnærmingens bidrag innen klinisk psykologi
 • Teori og forskningsfunn
  • Reliabilitet og validitet
  • Empirisk grunnlag
 • Administrasjon og skåring
  • Målgrupper
  • Gjennomføring
 • Tolkning av funn og hypoteser
  • Skalaer og kodetyper
  • Tilleggsskalaer
  • Kritiske ledd og betingede profiler
 • Veiledning
  • Veiledning og vurdering av opptak deltakerne gjør selv etter første bolk

Undervisning

Omfang og undervisningsmetoder

Undervisningsmetode: Forelesninger, par- og gruppearbeid, individuelle øvinger, testopptak mellom kursbolker, veiledning av testopptak.
Kurset omfatter totalt 25 undervisningstimer fordelt på:

 • 21 timer (3 dager x 7 timer) forelesninger og lærerledede øvinger slik som par- og gruppearbeid, rollespill og individuelle øvinger
 • 4 timer veiledning av opptak, skåring og tolkning av egne protokoller

I tillegg forventes deltakerne legge ned totalt ca. 10 timers arbeid i individuelle arbeidsoppgaver.

Kursprogram og timeplan

Undervisningen er fordelt på 3 kursdager i to bolker, hver dag på 7 timer::

 • Bolk 1, 1. dag: Introduksjon, administrasjon, skåring, grunnleggende tolkning
 • Bolk 1, 2. dag: Avansert tolking: aktuariske skalaer, kodetyper, betingede profiler
 • Bolk 2, 3. dag: Gjennomgang av deltakeres protokoller

Mellom 2. og 3. dag gjør deltakerne hjemmeoppgaver som består av et testopptak og individuelle arbeidsoppgaver.

Godkjenning

For godkjenning av kurset og utstedelse av kursbevis kreves:

 • Nærvær på alle kursdager
  • Samlet fravær opp til fire timer kompenseres med kompletteringsoppgaver
  • Samlet fravær ut over fire timer godtas normalt ikke
 • Ett godkjent PAI-opptak hvor det skal være utarbeidet tolkningshypoteser
 • Gjennomførte øvingsoppgaver tilsvarende ca. 10 timers egenarbeid skal kunne dokumenteres ved innlevering/framvisning

Påmelding, betaling og avmelding

Påmelding

Påmelding er bindende for hele kurset.

Betaling

Kursavgiften skal betales med tilsendt faktura i sin helhet senest på oppsatt forfallsdato fire uker i forkant av kurset. Pris NOK 3 400,- per dag, dvs. 10 200,- for hele kurset. Kursmateriell kommer i tillegg, komplett PAI testpakke koster 9 889,-.

Avmelding

Følgende regler gjelder for avmelding:

 • Ved avmelding innen fire uker før kursstart tilbakebetales eventuelt innbetalt kursavgift helt.
 • Ved avmelding mindre enn fire uker før start refunderes 50% av kursavgiften.
 • Ved avmelding fra første kursdag gis ingen refusjon.

Litteratur og kursmateriale

Litteratur

Morey, L. (2007). Personality Assessment Inventory (PAI). Professional Manual. 2nd Ed. Lutz, Fl: PAR Inc.

Morey, LC. (2003). Essentials of PAI Assessment. Essentials of Psychological Assessment Series. John Wiley & Sons, Inc.

Nødvendig materiale som inngår i kursavgiften

 • Det antall utfyllingsark som går med til øvingsopptakene
 • Startpakke med PAI-manual, spørsmålhefte og et sett med utfyllingsark

Praktisk arrangement ved firma

Kurset arrangeres av Grønnerød Psykomatikk, medarrangør er Mindmeasure AB. Kursavgiften betales til Grønnerød Psykomatikk som så betaler alle utgifter for kurset.

Grønnerød Psykomatikk
Postboks 813
NO-1609 Fredrikstad
v/Cato Grønnerød
cato.gronnerod@psykomatikk.no
Mobil +47 99 35 09 70
NO 979 542 291

Mindmeasure AB
Rektorsgatan 5
SE-826 32 Söderhamn
v/Thomas Rosén
rosen.thomas@mindmeasure.se
Mobil +46 70 250 91 89
SE 556792-3338

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail