Styrelsen

 

Malin Holm, ordförande och hemsida, utbildning Wartegg CWS, malin.holm@sahra.se

Min vision för föreningen är att den skall vara en självklar samlingplats för alla inom fältet, så att vi kan mötas, inspireras av varandras arbete,  utveckla våra kunskaper och gemensamt driva frågor där individualiserad och fördjupad förståelse har betydelse Med snabbspår och övervägsande produktionsmål inom psykiatrin idag, är det viktigt att fortsätta se människan bakom diagnosen.

Jag är leg psykolog och arbetar främst inom arbetslivet sedan snart 15 år. Min grund har jag från 10 års arbete med utredningar av tonåringar och unga vuxna inom BUP och SIS. Jag är Rorschachutbildad men min specialitet är  Warteggs teckningstest. Mycket av mitt arbete är konsultation, metodutveckling, utbildning och handledning gällande Wartegg.

 

Katja Sohl, sekreterare katja.sohl@gmail.com

Jag är leg.psykolog och leg.psykoterapeut. Jag gjorde min ptp, 2010 på Beroendecentrum Stockholm och har arbetat där sedan dess. Arbetet består av såväl utredning och diagnostik som psykologisk behandling. Jag utbildade mig i Rorschach-test 2012 och har haft stor användning av instrumenten i min kliniska vardag, särskilt i komplexa ärenden med frågeställningar som rör personlighetsbedömning och psykos.

Emma Bolund Lauerstein, forskningsansvarig emma.bolundlauenstein@rmv.se

Jag heter Emma Bolund Lauenstein och har arbetat som psykolog i 12 år och samtliga av dessa inom det forensiska fältet. 2007 gjorde jag min PTP på Rättsmedicinalverket (RMV) där vi bland annat gör rättspsykiatriska undersökningar som ligger till grund för domstolens påföljdsbeslut. Efter PTP:n var jag tre år på SiS (Nereby skolhem, pojkar 12-16) där de flesta var tvångsomhändertagna. 2011 återvände jag til RMV och har varit där sedan dess.

Mina främsta arbetsuppgifter har alltid varit utredning och nu har jag den stora förmånen att ha gått kursen ”människan bakom diagnosen” för Ulrika Nygren och Cilla Kallenberg , samt håller på med kursen i R-PAS för Cilla Kallenberg. Jag är snart färdig med min specialisering i forensisk psykologi, sånär som på specialistarbetet, och Klinisk vuxenpsykologi. I dagarna blev jag formellt antagen till doktorandstudier där jag ska kika på personlighetsaspekter och verklighetsförankring hos rättspsykiatriskt utredda personer som har begått våldsbrott. Jag ska använda mig av och jämföra olika datakällor, bl a performancebaserade personlighetstest, självskattningsformulär, livsdata och intervju. Hur spännande som heslt tycker jag!

Andreas Widbom, medlemsansvarig, andreaswidbom@hotmail.com

SUPPLEANTER

Cecilia Lundmark, cecilia.lundmark.cl@gmail.com

Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Jag har, under mina nu ganska många år i yrket, arbetat med barn och unga inom skola, beroendevård och barnpsykiatri. Arbetar idag vid BUP Danderyd inom Region Stockholm.


Lotta Svensson, utbildning BOF, psykologlotta@gmail.com

Jag är leg. psykolog och arbetar inom skolan och bedriver också en egen verksamhet med bl a samtalsterapi, utbildning och utredning. Jag har erfarenhet av styrelsearbete inom Psifos (Psykologer i förskola och skola). Jag handleder psykologstudenter samt föreläser på Uppsala Universitet.

Jag är utbildad i Rorschach och medverkar f.n. i ett internationellt projekt för normering av metoden (R-PAS). Jag är också utbildad inom Ericamatoden och är diplomerad BOF-terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Min orientering kring performance-baserade metoder rör främst barn och ungdomar, med lekmetoder som BOF och Ericametoden samt CAT/TAT, olika teckningstester och Rorschach kombinerat med annan testmetodik för ge en helhetsbild. Jag gör även utredning av vuxna samt bedriver psykologiskt arbete på engelska vid behov.

Jag utbildar och föreläser kring terapeutiska lekmetoder med barn och målar dockor för ändamålet: www.facebook.com/lottasbofdockor/


Ulrika Nygren, suppleant ulrika.nygren@leapcops.se

Jag har en bakgrund inom det kliniska arbetet med barn och ungdomar och deras familjer, erfarenhet av miljöterapeutiskt arbete och kommunal konsultverksamhet. I flera år arbetade jag vid ett internationellt verksamt konsultföretag med personbedömningar, grupputveckling och coachning, och ansvarade där för utvecklingen av de testmetoder som på ett unikt sätt bidrar till en fördjupad förståelse av människan bakom rollen.

Parallellt har jag bedrivit undervisning, på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och inom andra organisationer. Under tiden som psykolog har jag vidareutbildat mig i såväl psykoterapi, psykologisk diagnostik som organisationsfrågor. Jag är legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi och har en pågående specialisering inom arbetslivets psykologi.

Erik Hammarström, erik.hammarstrom@gmail.com

Jag började min bana som idrotts- och friskvårdspedagog och forskningsassistent på Karolinska Institutet där jag var verksam i projekt kring arbetshälsa och införande av evidensbaserade metoder i företagshälsovård. Åter till skolbänken bytte jag bana något och blev psykolog. Har ända sedan tidigt i utbildningen haft ett intresse för psykoser och besläktade ”gränstillstånd” (dissociation m.m.) och har arbetat inom psykiatrin inom några olika verksamheter i Region Örebro samt under en tid Auckland, Nya Zeeland. I övrigt är mina kliniska arbetsuppgifter delat mellan psykoterapi och psykoterapihandledning samt bedömning och testning vid olika psykiatriska frågeställningar. Har läst psykoterapeutprogrammet på SAPU i Stockholm och psykoterapihandledarutbildningen vid Linköpings universitet. Sedan maj 2018 är jag doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet på ett avhandlingsarbete som handlar om att undersöka validitet och användbarhet av Zulligers bläckplumpstest, bland annat genom att jämföra det med R-PAS.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail