Styrelsen

 

Malin Holm, Ordförande och hemsida, utbildning Wartegg CWS, malin.holm@sahra.se

Jag är leg psykolog och har ett eget företag där jag arbetar med främst personlighetsbedömningar inom arbetslivet, men arbetade under 9 år med utredning av ungdomar i sluten psykiatri och ungdomsvård. Jag är Rorschachutbildad men min specialitet är  Warteggs teckningstest som med genial enkelhet belyser många kvaliteter av både förmåga och personlighet. Mycket av mitt arbete är konsultation, metodutveckling, utbildning och handledning gällande Wartegg. Min vision för föreningen är att vara en naturlig samlingplats för alla inom fältet så att vi kan mötas och få kraft gemensamt att påverka för viktiga frågor om hur fördjupad förståelse av människor är viktigt för utveckling.

Mot bakgrund av mitt tidigare arbete men framför allt som förälder till en person med autism ägnar jag också mycket tid åt ideellt påverkansarbete inom fältet npf, skola och psykiatri och jag undvisar om npf på polisens barnförhörsutbildningar. Drömmen är att göra en studie om wartegg och autism.

Ann Källèn, kassör, ann.kallen@sll.se

Jag heter Ann Källén och är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Jag arbetar på Beroendecentrum inom Stockholms läns landsting, dels med psykoterapier och dels med psykologutredningar, både neuropsykologisk inriktning men även personbedömningar. I dessa utredningar använder jag mig ibland av Rorschach. Jag är även utbildad på Wartegg.

Lotta Svensson, utbildning BOF, psykologlotta@gmail.com

Jag är leg. psykolog och arbetar inom skolan och bedriver också en egen verksamhet med bl a samtalsterapi, utbildning och utredning. Jag har erfarenhet av styrelsearbete inom Psifos (Psykologer i förskola och skola). Jag handleder psykologstudenter samt föreläser på Uppsala Universitet.

Jag är utbildad i Rorschach och medverkar f.n. i ett internationellt projekt för normering av metoden (R-PAS). Jag är också utbildad inom Ericamatoden och är diplomerad BOF-terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Min orientering kring performance-baserade metoder rör främst barn och ungdomar, med lekmetoder som BOF och Ericametoden samt CAT/TAT, olika teckningstester och Rorschach kombinerat med annan testmetodik för ge en helhetsbild. Jag gör även utredning av vuxna samt bedriver psykologiskt arbete på engelska vid behov.

Jag utbildar och föreläser kring terapeutiska lekmetoder med barn och målar dockor för ändamålet: www.facebook.com/lottasbofdockor/

 

Katja Sohl, sekreterare katja.sohl@gmail.com

 

Jag är leg.psykolog och leg.psykoterapeut. Jag gjorde min ptp, 2010 på Beroendecentrum Stockholm och har arbetat där sedan dess. Arbetet består av såväl utredning och diagnostik som psykologisk behandling. Jag utbildade mig i Rorschach-test 2012 och har haft stor användning av instrumenten i min kliniska vardag, särskilt i komplexa ärenden med frågeställningar som rör personlighetsbedömning och psykos.

 

 


UN
Ulrika Nygren, suppleant ulrika.nygren@leapcops.se

 

 

 

 

Erik Hammarström, erik.hammarstrom@gmail.com

Jag började min bana som idrotts- och friskvårdspedagog och forskningsassistent på Karolinska Institutet där jag var verksam i projekt kring arbetshälsa och införande av evidensbaserade metoder i företagshälsovård. Åter till skolbänken bytte jag bana något och blev psykolog. Har ända sedan tidigt i utbildningen haft ett intresse för psykoser och besläktade ”gränstillstånd” (dissociation m.m.) och har arbetat inom psykiatrin inom några olika verksamheter i Region Örebro samt under en tid Auckland, Nya Zeeland. I övrigt är mina kliniska arbetsuppgifter delat mellan psykoterapi och psykoterapihandledning samt bedömning och testning vid olika psykiatriska frågeställningar. Har läst psykoterapeutprogrammet på SAPU i Stockholm och psykoterapihandledarutbildningen vid Linköpings universitet. Sedan maj 2018 är jag doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet på ett avhandlingsarbete som handlar om att undersöka validitet och användbarhet av Zulligers bläckplumpstest, bland annat genom att jämföra det med R-PAS.

Emma Bolund Lauerstein, studeranderepresentant emma.bolundlauenstein@rmv.se

Jag heter Emma Bolund Lauenstein och har arbetat som psykolog i 12 år och samtliga av dessa inom det forensiska fältet. 2007 gjorde jag min PTP på Rättsmedicinalverket (RMV) där vi bland annat gör rättspsykiatriska undersökningar som ligger till grund för domstolens påföljdsbeslut. Efter PTP:n var jag tre år på SiS (Nereby skolhem, pojkar 12-16) där de flesta var tvångsomhändertagna. 2011 återvände jag til RMV och har varit där sedan dess.

Mina främsta arbetsuppgifter har alltid varit utredning och nu har jag den stora förmånen att ha gått kursen ”människan bakom diagnosen” för Ulrika Nygren och Cilla Kallenberg , samt håller på med kursen i R-PAS för Cilla Kallenberg. Jag är snart färdig med min specialisering i forensisk psykologi, sånär som på specialistarbetet, och Klinisk vuxenpsykologi. I dagarna blev jag formellt antagen till doktorandstudier där jag ska kika på personlighetsaspekter och verklighetsförankring hos rättspsykiatriskt utredda personer som har begått våldsbrott. Jag ska använda mig av och jämföra olika datakällor, bl a performancebaserade personlighetstest, självskattningsformulär, livsdata och intervju. Hur spännande som heslt tycker jag!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail