Årsmöte 13 mars kl 18-20

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte

Tid: onsdagen den 13 mars 2019, kl. 18.00.

Plats: SAHRA AB, Kocksgatan 38, Södermalm, Stockholm.

DAGORDNING

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 3. Val av justeringsmän
 • 4. Frågan angående mötets behöriga utlysande
 • 5. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året
 • 6. Revisorsberättelsen
 • 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 8. Val av minst en ordinarie styrelsemedlem och minst en suppleant
 • 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning
 • 11. Fastställande av årsavgiften
 • 12. Övriga frågor

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka för mötet.

Anmälan sker via e-mail till Malin Holm: malin.holm@sahra.se.

I anslutning till mötet serveras mat och dryck varför vi behöver också en vecka före mötet, det vill säga senast den 6 mars.

Varmt välkomna!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail